Muskel.se - Internets enda databas över kroppens samtliga muskler

Muskeldatabas

www.Muskel.se och Nordiska Praktorskolan - Svenska Kinesiologiskolan presenterar här Internets första och enda sökbara databas över samtliga muskler i kroppen.
Sammanställningen är gjord av Mac Pompeius Wolontis, instruktör i neurokinesiologi, Stockholm.

Terminologia Anatomica

Internationell Anatomisk Terminologi
Det internationella arbetet med att p?allvar revidera och integrera den anatomiska terminologin startade år 1887. Mer än 100 år senare accepterades den nya "Terminologia Anatomica" av IFAA-International Federation of Association of Anatomists, i augusti 1997.

Det här betyder att alla utövare av både traditionell och komplementär/alternativ medicin i varje land jorden runt nu har en gemensam internationell terminologi.

Vår Muskeldatabas är baserad p?IFAAs nya internationella anatomiska terminologi och sammanställd från olika källor.


Latin
Anatomisk terminologi är basen för den medicinska terminologin och latin är det internationella anatomiska språket. IFAA anser att endast latin är den internationella basen för att översätta och skapa motsvarande termer p?andra språk.

Muskeldatabasen utgår från latinsk terminologi men använder engelska som förklarande språk. Detta i brist p?korrekta svenska översättningar över muskler och deras funktion, med korrekt terminologi.


Observera
Observera att utvecklingen av Muskeldatabasen fortfarande är under arbete, s?vi hoppas ni ursäktar oss om ni hittar stavningsfel eller skrivfel.
Om du finner några felaktigheter skriv gärna till oss!
Sök på följande rubriker:

• Muskel
• Muskelgrupp
• Namn på engelska
• Anatomiskt ID-nummer (IFAA standard)
• Innervation/nerv
• Insertio (fäste) - "ursprungsfäste"
• Insertio (fäste) - "fäste"
• Rörelsefunktion

Sök på några bokstäver:

• Du kan även söka på delar av ett ord: "del" eller "pec" ger svar p?alla muskler som innehåller dessa bokstäver.


Notera:
Insertio (fäste) - "ursprung"
Den korrekta termen p?latin är "Insertio" och den nya engelska översättningen är "attachment".
Den gamla latinska termen "origo" och den engelska termen "origin" och den svenska termen "ursprung" bör inte längre användas eftersom ursprung-fäste förändras med muskelfunktionen.


Nordiska Praktorskolan www.Praktor.com och
Svenska Kinesiologiskolan www.Kinesiologi.se
Mac Pompeius Wolontis
Sigtunagatan 3, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Allt material på denna webbplats är © copyright www.Muskel.se/Mac Pompeius Wolontis, 2002-2011